وَعدهـ لِباسِ گـَرمَتـــــــ مَرا ویران کرد!!!

نوشته شده توسط:صابر اذعانی | ۰ دیدگاه
پــــــادشاهی در زمســـــــــــــتان بــِ  یکـــــی از نگهــــبانان گُفـتــــــ :
                                             سردت نیـستــــــ..؟؟
نگهـــبان گفتـــــ : عــــــادَتــــــــــ دارم !!
گُفـتـــــ : میگــــویم بــرایتــــ  لِــباسـ گــَـــــــرم بیــــاورند !!
                                و سِـپَـســــ فرامـــوشــــ کــــرد !!
 
صـُــــبح جـِــنازهـ نگهـــــــــبان را دیـــدند کـِــ بَـر دیــــوار نــِـــوِشته بـــــود :


بـــه سَرمــــــــا عـــــــادتــــ داشــــتَم ، امـ..ّ.ـا
                                            وَعــــــــدهـ لِبـــــــاسِ گـَــــــــرمَتـــــــ مَـــرا ویـــران کرد!!!

 

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...