خدایا شکرت...

نوشته شده توسط:صابر اذعانی | ۲ دیدگاه

 • حلما (نا مشخص)

  حلما (نا مشخص)

  • ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ - ۱۴:۰۴:۵۶

  خداااا رو شکرر

 • صابر اذعانی (نا مشخص)

  صابر اذعانی (نا مشخص)

  • ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ - ۲۱:۳۲:۴۲

  الهــ ـــی شـــــ ــ ـ ــ ـــــــکر