کـمـی خـسـتــگـی در کــن....

نوشته شده توسط:صابر اذعانی | ۰ دیدگاه

زنـدگــی انـگــار

 

تـمــام صـبــرش را بـخـشـیـده اسـت بـه مـن

 

هـرچــه مـن صـبــوری میکـنـم


او بــا بـی صـبـری تـمــام

 

هـول میزنــد

 

بـــرای ضـربــه بـعــد .... !

 

کـمـی خـسـتــگـی در کــن ، لـعـنـتـــی ...

 

خـیــالـت راحـت !!....

 

خـسـتـگــی مــن

 

بـه ایـن زودی هــا دَر نـمـی شـود

    هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...